Vyjádření k postupům českého státu a kontrolního úřadu.

Z pohledu provozu za nouzového stavu v České republice se zabýváme přednostně zajištěním telekomunikačních služeb upřednostňující krizového provozu služeb pro orgány governmentu, státních institucí zajišťující provoz a bezpečnost státu, maximálního zajištění telekomunikačních služeb z pohledu distančních výuk dětí a studentů, či zajištění služeb pro práce na dálku – homeoffice.

Ve vcelku krátké době od počátku nouzového stavu naplňujeme nové povinnosti novelizaci ZEK (zákon elektronických komunikací), doplňujeme nově povinné informace do registru cenového srovnávače tarifů, nadále předáváme povinné statistické údaje pro monitoring trhu, zajišťujeme sami vlastní provoz poskytovaných služeb tak, abychom tyto služby mohli nadále zajišťovat ve ztíženém provozu a do toho jsme podrobováni kontrolám dozorového úřadu s krátkými časy reakce, které se zajištěním provozu v nouzovém stavu nemají mnoho společné. 

Naší prioritou je zajištění funkčnosti telekomunikačních služeb i za doby nouzového stavu. 

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům kontrolního úřadu v této době je možno považovat toto konání státu za enormní zvýšení byrokratické zátěže, které by bylo vcelku snadno možno považovat za státní šikanu v době nouzového stavu, kdy jsou naše priority v zachování kontinuity datových telekomunikačních služeb  pro občany české republiky upřednostněny.