Porucha na vysokonapěťovém jištění el. energie 500kVA

Ve středu 16 a ve čtvrtek 17 v podvečer jsme zaznamenali potíže na napájecích okruzích distribuční sítě el. energie centrálního uzlu. Bohužel došlo k přetížení okruhu a krátkému výpadku poskytovaných služeb v některých lokalitách. Za způsobené obtíže se omlouváme.