Tarif Bonus 10

<zpět na přehled tarifů.

Parametry tarifu (název a deklarovaná rychlost): 

Tarif 20 Bonus+100% rychlosti z 10Mbit až na 20Mbit

 20/10Mbps

Příchozí rychlost maximální (Mbps)

Odchozí maximální rychlost (Mbps)

agregace mezi uživateli

Zvýhodněné cena měsíčně (CZK)

 Běžná cena měsíčně (CZK)

Cena zvýhodněné aktivace (CZK)

Cena zvýhodněné instalace (CZK)

25

7

1:1 – není agregována

399

499

1

1

Vhodnost tarifu:
Zvýhodněný Startovní tarif připojení k internetu, s optimálním výkonem. Je vhodný pro sledování IPTV, běžné prohlížení internetu, poslech hudby a podobné funkce, jako rodinné použití. Není vhodný pro více současně náročnějších uživatelů, nebo sledování více TV online.

Tarif je vázaný na stávající připojení Start a je podmíněný závazkem užití služby připojení k internetu na 24 měsíců. V případě předčasného ukončení služby nebo rámcové smlouvy, je doúčtován rozdíl zvýhodněné ceny měsíčně, nebo účtované částky od běžné ceny měsíčně za připojení.

Upozornění:
Tento tarif je upgrade tarifu Start 10 s rychlostí 10 Mbit download a 2 Mbit upload navýšením jeho původní rychlosti o 100% až na parametry maximální rychlosti 25 Mbit download a 10 Mbit upload. Tímto se rozumí, že Váš původní tarif dostává vyšší maximální rychlosti.
Tento bonus byl nastaven všem klientům s původními tarify Start 10 s čímž byli obeznámeni elektronicky emailem i s vyúčtováním.
V lokacích uživatelů, kteří nemají optimální připojovací parametry ( optimální viditelnost a dostupnost vysílače, starší typ modemu nebo slabší přijímací stav zařízení) nemusí toto bezplatné navýšení být zjevně znatelné a využitelné. Tento stav je třeba případně řešit uživatelem s naší technickou podporou s možností úpravy či modernizace modemu připojení uživatele s ověřením dostupnosti služby v této lokaci. V případě stávající nemožnosti bonus využít může být navrhnuto  poskytovatelem jiné vhodnější řešení.
Služba taktéž nemusí být nároková v případě uživatelů s prodlením úhradou služeb, nebo s horší platební bilancí, tzv „skóre“ plateb po splatnosti.

 

Detailní specifikace:
Běžně dostupná obvyklá příchozí rychlost (Mbps)
Běžně dostupná  obvyklá  odchozí rychlost (Mbps)
Minimální příchozí rychlost (Mbps)
Minimální odchozí rychlost (Mbps)
Běžná cena aktivace* (CZK)
Běžná cena instalace ** (CZK)
12
6
6
3
490
1999

 

 • Vysvětlení pojmů:

  Příchozí rychlost maximální: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně maximální nepřekročitelná.
  Odchozí rychlost maximální: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně maximální nepřekročitelná.
  Příchozí inzerovaná (deklarovaná rychlost): rychlost, se kterou je tarif deklarován ve smlouvách a seznamech tarifů.
  Odchozí inzerovaná (deklarovaná rychlost): rychlost vkládání/odesílání, se kterou je tarif deklarován ve smlouvách a seznamech tarifů.
  Běžně dostupná obvyklá příchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nikdy nižší.
  Běžně dostupná obvyklá odchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nikdy nižší.
  Minimální příchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nikdy nižší.
  Minimální odchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nikdy nižší.
  Agregace mezi uživateli: Zda li je nastavená rychlost konkrétního tarifu sdílena i mezi jiné uživatele.

  Upozornění od 1.1.2021: Nastavení a informace jsou v souladu nařízení Telekomunikačního úřadu ČR ohledně zveřejňování informací k rychlostí tarifů a je potřeba vždy správně provést na straně uživatele správné ověření rychlosti. Přesné postupy jak ověřit funkčnost připojení a rychlost v souladu s poskytovanými službami doporučujeme klientům postupovat dle návodů uvedených v technické podpoře služeb.

   

  Běžná cena aktivace: cena za zpřístupnění: aktivace, zprovoznění, nastavení tarifu v místě připojení uživatele, pokud není poskytovatelem zvýhodněna.
  Běžná cena instalace: cena za instalaci, zřízení připojení, které není dotováno poskytovatelem. Bývá vyčísleno na základě skutečně nainstalovaného materiálu a zařízení, které se stává majetkem uživatele.
  Cena zvýhodněné aktivace: aktivace, zprovoznění, nastavení tarifu v místě připojení uživatele, které je poskytovatelem dotováno a  tuto aktivaci nese k vlastní tíži poskytovatel.
  Cena zvýhodněné instalace: Cena za instalaci zařízení a materiálů jako potřebných nákladů pro realizaci připojení uživateli, které financuje poskytovatel na základě dále specifikovaných podmínek, např. minimální dobu použití služeb poskytovatele. Jedná se zejména o přijímací modem, potřebné uchycení, základní kabeláž propojení do domácí sítě uživatele.

  Dokumentace: Všeobecné obchodní podmínky, pravidla poskytovaných služeb a vzorové dokumenty smlouvy naleznete zde.

  Technická podpora:  Podpora poskytovaných služeb na SMS bráně +420 7 72 72 80 70 nepřetržitě. Telefonická podpora v pracovní čas na čísle +420 530 505 533.

  Uvedené ceny s příslušnou sazbou DPH.